ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mekanik ve Biyolojik Kalp Kapak Protezlerinin Hidromekanik İncelenmesi İçin Pulse Dublicator Sistemi Kullanımı ve İkinci Uygulama Raporu
Murat DİKMENGİL, *Derya GÖBELEK, *Mehmet ÇAPA, *Mehmet KÖRÜNEK, *Can APAK, **Nehir SUCU
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi,
*TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi,
**Ankara Numune Hastanesi Kardiyovaküler Cerrahi Merkezi
Tübitak Marmara Araştırma Merkezinde kalp kapak protezlerinin hemodinamik özelliklerini incelemek üzere tasarlanmış ve üretilmiş Pulse Duplicator Sisteminin İkinci Uygulama raporunu sunuyoruz.

Bu çalışmada St. Jude ve Björk-Shiley 29 mitral kapakların açılma gradyanlarını ölçtük ve efektif orifis alanlarını hesapladık. Bulgularımız bu kapakların literatür verileri ile uyum göstermektedir.

Viewed : 14703
Downloaded : 2758