ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Farklı Hasta Gruplarında Vücut Kitle İndekslerinin Karşılaştırılması
Hüdai ÇATALYÜREK, Öztekin OTO, Aylin ÖRER, Eyüp HAZAN, Ünal AÇIKEL
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
Vücut kitle indeki (VKİ, kg/m2) tıbbın pekçok alanında hem hasta gruplarını tanımlamada kullanılan bir ölçüt, hem de kendisi bir risk faktörü olarak değerlendirilmektedir. Bu retrospektif çalışmada anabilim dalımızda ameliyat edilen hastaların kayıtlı bilgileri kullanılarak koroner arter hastalığı ve kalp kapak hastaları iki ana grup oluşturularak VKİ’leri hesaplandı. Bulunan değerler iki ana grup arasında ve farklı cinsler arasında ayrı ayrı karşılaştırıldı. Kapak hastalıkları grubunda her iki cinste de VKİ normal sınırlarda iken, koroner arter hastaları grubunda her iki cinste de VKİ aşırı kilo sınırları içinde idi. Ayrıca her iki grup içinde de kadın olguların VKİ’leri erkek olgulara göre belirgin olarak daha fazla idi.
Keywords : Vücut kitle indeksi, koroner arter hastalığı, aşırı kilo,
Viewed : 14098
Downloaded : 2882