ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner İskemi veya Romatizmal Kaynaklı Mitral Yetmezlikte Kay Annuloplasti Yönteminin Orta Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması
*-**Rahmi ZEYBEK, *İhsan İŞKESEN, *Egemen TÜZÜN, **Mert Kestelli, **Tayfun ADANIR
* Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa
**Atatürk Devlet Hastanesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir
Bu çalışmamızda amaç onarım uygulamalarının sonuçlarında etyolojinin rolü olup olmadığını görmekti.

Kay annuloplasti tekniği ile mitral kapak onarımı yapılan 34 hasta incelemeye alındı, 15 hastada etyoloji iskemik sebepli (Grup A), kalan 19 hastada da yetmezlik romatizmal kaynaklı (grup B) idi. Tüm hastalarda mitral yetmezliği üçüncü ve dördüncü derece olarak değerlendirilmiştir. Grup A’da mitral kapak onarımına ek olarak koroner bypass operasyonu; grup B’de mitral onarımına ek olarak 5 hastada aort kapak replasmanı, 7 hastada triküspid kapak onarımı ve 8 hastada da mitral açık komissurotomi yapılmıştır. Tüm hastalar postoperatif dönemde ekokardiografik olarak izlenmiştir.

Grup A’da reoperasyon yapılmadı fakat grup B’de 3 hastada mitral reoperasyon gerekti. Grup B’de leaflet kalınlaşması ve annulus ile leaflet kalsifikasyonu diğer gruba göre daha çok görülmüştür.

Çalışma sonucunda romatizmal kaynaklı olan mitral yetmezliklerinde orta dönem kay annuloplasti sonuçlarını daha kötü olduğu, reoperasyonunun daha çok gerektiği ve bunun sebebinin de kapakta degenerasyonun ilerlemesi olduğu düşünülmüştür.

Keywords : Mitral yetmezlik, Kay Anülopasti, mitral regurgitation, Kay annuloplasty
Viewed : 12342
Downloaded : 2613