ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aortik İntramural Hematom Tanı ve Tedavisi
Erkan KURALAY, Ertuğrul ÖZAL, Ufuk DEMİRKILIÇ, Harun TATAR
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Etlik, Ankara
Aortik intramural hematom (OMH), sol yıllarda MR, bilgisayarlı tomografi ve transözafageal ekokardiography gibi tanı metodlarının rutin kullanıma girmesi ile daha kolay saptanabilmektedir. Ascendan aortada yerleşen IMH oldukça yüksek mortalite ve morbiditeye sahip olduğu için erken dönemde cerrahi tedavi önerilirken, desenden aorta yerleşimli ve komplikasyonsuz IMH’larda daha çok antihipertansif ajanlarla medikal tedavi önerilmekte ve oldukça yaşlı olan bu hastalarda ağrı ve hematomun genişlemesi kontrol edilebilirse, mortalite ve morbiditenin daha düşük olduğu belirtilmektedir. Fakat oldukça çelişkili sonuçlarda bildirilmektedir. İlerideki çalışmalar ve takipler IMH’da tedaviler hakkında görüş birliğini ortaya çıkaracaktır.
Keywords : İntramural hematom, Cerrahi ve medikal tedavi, Mortalite ve morbidite, Aortik Intramular Hematoma, Surgical and Medical therapy, Mortality and morbidity
Viewed : 12644
Downloaded : 5253