ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kronik Plevral Ampiyemin Cerrahi Tedavisinde Modifiye Sawamura Torakoplasti Uygulaması
Cemal ÖZÇELİK, İlhan İNCİ , Nesimi EREN, Gökalp ÖZGEN
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
1990-1992 yılları arasında kliniğimize kronik plevral ampiyem nedeniyle tedavi gören hastalardan 4’ünde modifiye Sawamura torakoplasti uygulandı. Hastalardan 3’ü tüberküloz ampiyemli, diğeri ise posttravmatik ampiyemli idi. 3 tüberküloz olgusundan ikisinde bronkoplevral fistül mevcuttu. Tüm olgularımızda uzun süreli takipte plevral poş oblitere olurken akciğer ektpanse oldu.
Viewed : 9872
Downloaded : 5264