ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Malign Mezoteliomaların Etiolojisinde Asbest ve Diğer Fibrillerin Rolü (Ön Çalışma)
Hüseyin BALOĞLU, İbrahim ÖZTEK (F. A. C. A.), *Zülal MISIRLI
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Patoloji ABD
*TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Araştırma Bölümü
Bugün malign mezoteliomaların etyolojisinde asbetin oynadığı rol, değişik yöntemlerin uygulandığı sayısız araştırmalarla ortaya konmuştur. Bu çalışmada otuz malign mezotelioma olgusunda ışık mikroskobu ile incelendiğimiz kesitlerde asbest benzeri cisimciklerin görülüp görülemeyceği araştırıldı. Nitekim olgulardan 13’ünde fibriller cisimciklere rastlandı. Tam olarak bunların natürünü ortaya koyabilmek amacıyla, saklanmış doku örnekleri uygun yöntemlerle yakılarak kül haline getirildi. Bu materyalin Scanning Electron Microsope-Energy dispenser Spectrometre (SEM-EDS) ile kalitatif analizi sonucunda, 3 olguda asbest gibi maling mezotelioma etyolojisinde rol oynayabilecekleri düşünüldü.
Viewed : 10509
Downloaded : 2225