ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
SORİN KALP KAPAK PROTEZLERİNİN ORTA DÖNEM TAKİP SONUÇLARI
Melih Hulusi US, Kaan İNAN, Turan EGE, Mutasım SÜNGÜN, Enver DURAN, Ömer Yüksel ÖZTÜRK, * Yılmaz CİNGÖZBAY
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
*GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İSTANBUL
Kalp cerrahisinin başlaması ile birlikte 1951 yılında Hufnagel'in ilk prostetik kapağı takmasından itibaren kalp kapak replasmanı ameliyatları gelişen kapak teknolojisi ile birlikte çok önemli yol katetmiştir. Ancak gelişen teknolojinin en ideal kapağı yaratma çabaları ile geçmişe kıyasla daha düşük profilli ve daha biyo uyumlu kapaklar ortaya çıkmakla birlikte, halen daha ideal kapağa ulaşılamamıştır. Biz de kliniğimizde son sekiz yılda replase etmiş olduğumuz mitral pozisyonlu Sorin biliflet kapak sonuçlarımızı literatür ile kıyaslayarak inceledik. Bu kapakların kısa-orta dönem sonuçlarının güvenirlik açısından olumlu sonuçlar verdiğini saptadık.
Keywords : Mekanik kapaklı, sorin kapaklı, kapak komplikasyonları, Mechanical valves, sorin valves, valve complications
Viewed : 11139
Downloaded : 3553