ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Trakeobronşiyal Yabancı Cisimler: 166 olgunun analizi*
Ahmet BAŞOĞLU, Münacettin CEVİZ, Nurettin KARAOĞLANOĞLU, Azman ATEŞ, Mustafa CERRAHOĞLU, Aylin ÇAPAN, İbrahim YEKELER
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
1990-1995 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’na trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonu ön tanısı ile müracaat eden 166 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların 92’si erkek 74’ü bayandı. Olguların en küçüğü 4 aylık, en büyüğü ise 56 yaşındaydı. Aspire edilen cisimlerin çıkarılmasında genel anestezi altında rijid bronkoskopi tercih edildi. Altı hastaya torakotomi uygulandı. Çıkarılan yabancı cisimlerin %43’ünü iğne, %21’ini kuruyemiş, %36’sını ise diğerleri oluşturmaktadır. Komplikasyon ve mortalite görülmedi.
Viewed : 11998
Downloaded : 2173