ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İnfektif Aort Kapak Endokarditlerinin Cerrahi Tedavisinde Ross Prosedürü: Olgu Sunumu
Mehmet Emin ÖZDOĞAN, Serdar GÜNAYDIN, Volkan SİNCİ, Levent OKTAR, Mustafa BÜYÜKATEŞ, Cumhur SİVRİKOZ, Velit HALİT, Ali YENER
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Pulmoner otogreftler dejeneratif değişikliklerinin daha az görülmesi, antikoagulasyon gerektirmemesi, enfeksiyona dayanıklılığı ve herhangi bir biyolojik veya mekanik protezle benzer hemodinamik avantajlara sahip olmasıyla birlikte daha uzun ömürlü olması gibi nedenlerle özellikle genç hastalarda tercih edilen seçeneklerdir. Çalışmamız medikal tedaviye dirençli infektif endokarditli genç bir olguda; yurdumuzda ilk kez Ross tekniğiyle gerçekleştirilen aort kapak replasmanı ameliyatını erken dönem sonuçlarıyla birlikte, ilgili literatür ışığında sunmayı amaçlamaktadır.
Viewed : 11090
Downloaded : 2106