ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çocukluk Çağında Nörolojik Hasara Neden Olan Sol Atriyal Miksoma
Nurettin ÜNAL, Adnan AKÇORAL, T.MEŞE, S. HÜDAOĞLU, Ş. YUNUS, Baran UĞURLU, Öztekin OTO
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı
Primer kalp tümörlerinden miksomalar çocukluk yaş grubunda primer kardiyak tümörler içinde nadir olarak görülmektedir. Bayılma, sol kol ve sol bacakta güçsüzlük gibi nörolojik semptomlar ve akut gelişim serebrovasküler olaylarda etyoloji açısından kardiyolojik muayenenin özellikle ekokardiyografik değerlendirmenin önemini vurgulamak için bu olgu bildirisi sunulmuştur.
Viewed : 13364
Downloaded : 2535