ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol Ventriküle Prolabe Olan Diseksiyon Flepinin Sebep Olduğu Aort Yetersizliği
Çetin SARIKAMIŞ, *Şenol YAVUZ, *Cüneyt ÖZTÜRK, Tahsin BOZAT, *Ayhan ÖZDEMİR
Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği,
*Kalp Damar Cerrahisi Kliniği
Bu olgu sunumunda aort yetersizliğine değişik bir mekanizma ile yol açan aort diseksiyonu bildirilmiştir. Diseksiyon flebinin sol ventriküle prolabe olması ile aort yetersizliğine yol açması çok nadir görülen bir komplikasyondur.
Viewed : 10126
Downloaded : 2661