ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Karotid Endarterektomileri ( 20 olgu Analizi)*
Kazım BEŞİRLİ, Kürşat BOZKURT, Kamil KAYNAK , Fikret Sami VURALl, Erkan AHAT , Hasan TÜZÜN, Mehmet ÖZER, Güven ERDOĞ
İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ABD
1992 ve 1993 yıllarında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda karotis endaraterektomisi yapılan 20 olguya ait yaklaşımımız ve sonuçlar literatür ışığında irdelendi. Mortalite ve nörolojik morbidite olmadı. Bir hasta postoperatif altıncı ay endarterektomi yapılan yerde tromboz gelişmesi sonucu kaybedildi. Bütün hastalara postoperatif dönemde antiagregan tedavi verildi. Karotis endaraterektomisi deneyimli ellerde yapıldığında kişi ve topluma oldukça faydalar sağlar.Muhtemel konkomitant intrakranial serebrovasküler hastalığın evaluasyonu için ameliyat planlanan hastalara anjiografi yapılmalıdır. Peroperatif nöromonitarizasyon yapılmayan durumlarda şant kullanılmalı, erken tromboz ve geç restenoz riskini azaltmak için endarterektomiye patch anjioplasti eklenmelidir.
Viewed : 12375
Downloaded : 2359