ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Serbest Oksijen Radikal Temizleyici Olarak Aprotinin’in Rolü (Deneysel Çalışma)
I. Derya YAVAŞ, Mustafa ZENGİN, İslam KAKLIKAYA, Zerrin UZUN, Orhan DEĞER, Fahri ÖZCAN, *M. Cengiz ELŞİN, **Asım ÖREN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi ABD
* Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD
**Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD
İskemi ve reperfüzyon sonrası oluşan hasarın önlenmesi konusunda yapılan çalışmalar gittikçe artmaktadır. İskeminin kendisinin neden olduğu patolojik değişiklikler ve iskeminin tedavi fazında reperfüzyon sonrası ortaya çıkan serbest oksijen radikallerinin neden olduğu mortalite ve morbidite oranlarının yüksek oluşu çalışmaları serbest oksijen radikalleri üzerine yoğunlaştırmıştır.

Bu çalışmamızda, bir protez inhibitörü olan aprotinin’in reperfüzyondaki tavşan iskelet kası üzerindeki histolojik ve biokimyasal etkilerini saptamak, ayrıca radikal temizleyici etkileri deneysel olarak kanıtlanmış olan süperoksid dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT)’ın etkileri ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Viewed : 17068
Downloaded : 3182