ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Dar Aort Annuluslu Hastalarda Yeni Jenerasyon Mekanik Kapak: St. Jude Regent Aortik Protez Deneyimi
Şanser ATEŞ, Levent ÇETİN, Ufuk DEMİRKILIÇ, Erol ŞENER, Harun TATAR, *Nevzat ERDİL
Alkan Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Ankara
* İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Malatya
Amaç: St. Jude Regent kalp kapak protezi daha iyi hemodinamik performans, daha az gradiyent ve artırılmış kapak alanına sahiptir. Bu çalışmada aortik pozisyonda St. Jude Regent kalp kapak protezi kullandığımız ilk 12 hastanın erken hemodinamik ve klinik sonuçlarını vermekteyiz.

Materyal ve Metod: Eylül 2000 - Aralık 2000 tarihleri arasında kliniğimizde 12 hastada aortik pozisyonda St. Jude Regent protez kapak implante edildi. Ortalama yaş 55.2 ± 12.4 olup hastaların 7’si erkekti. Yedi hastada izole aort kapak replasmanı (AVR), 4 hastada AVR + mitral kapak replasmanı, 1 hastada AVR + koroner bypass ameliyatı gerçekleştirildi. Hastalar klinik durum ve ekokardiyografik olarak ortalama 5 ± 2 aylık takip sonrası değerlendirildi.

Bulgular: Olguların 8’sinde 21 mm, 4’ünde 19 mm ölçüsünde kapak takıldı. Tüm olgularda aort annulusu dardı ve kapakta darlık ön plandaydı. Perioperatif mortalite gözlenmedi. Ortalama kros klemp zamanı 49.1 ± 22.7 dak, ortalama kardiyopulmoner bypass zamanı 62.2 ± 23.8 dak, ortalama yoğun bakım kalış süresi 1 gün, ortalama postoperatif hastane kalış süresi 6.7 ± 0.7 gün idi. Hastaların hiçbirinde erken postoperatif ve takip döneminde komplikasyon saptanmadı. Postoperatif ekokardiyografik değerlendirmede efektif kapak alanı 19 mm kapak için 1.5 ± 0.4 cm2, 21 mm kapak için 1.9 ± 0.6 cm2, ortalama maksimum gradient 19 mm için 27 ± 8 mmHg, 21 mm için 18 ± 4 mmHg olarak tespit edildi. Takip periyodunda tüm hastaların fonksiyonel kapasiteleri klas I’de idi.

Sonuç: St. Jude Regent mekanik kapak protezi düşük transvalvular gradiyent ve artırılmış kapak alanına sahip olması bakımından dar aort annuluslu hastalarda daha iyi hemodinamik fonksiyon sağlamaktadır.

Keywords : Bileaflet kapak, aort, dar annulus, St. Jude Regent
Viewed : 11770
Downloaded : 2848