ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Arter Cerrahisinde İnternal Torasik Arter Grefti Hazırlanması Sırasında Rastlanan Lenfoma Olgusu
Hakan GERÇEKOĞLU, Tufan ŞENER, Bige AYDIN, İlknur KIYGILl
Dr Siyami Ersek Cardiovascular and Thoracic Surgery Center, Haydarpaşa, Istanbul, Turkey
İnternal torasik arter (İTA) grefti koroner arter cerrahisinde iyi bilinen uzun dönem sonuçları sebebiyle sıkça kullanılan bir bypass konduitidir. İTA grefti genellikle venöz ve lenfatik damar yapıları ve yakın dokusuyla beraber hazırlanır. İTA grefti hazırlanması sırasında İTA komşuluğundaki lenfadenopatilerin incelenmesiyle ortaya çıkarılan bir lenfoma olgusu sunulmaktadır.. Lenfomalar immün sistemin malign tümörleridirler. Lenfoid doku hücrelerinin proliferasyonu ile karakterizedirler. Ayırıcı tanıda enfeksiyonlar ve özellikle metastatik tümörler düşünülmelidir. İTA greftleri lenfadenopatileri olsa bile ITA'nın vasküler yapısını ve akımını bozmuyorsa kullanılabilirler.
Keywords : koroner arter bypass cerrahisi, internal torasik arter, lenfadenopati, lenfoma
Viewed : 9877
Downloaded : 2171