ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp Transplantasyonuna Mekanik Sistemlerle Köprüleme: Hasta ve Cihaz Seçimi
Deniz Süha Küçükaksu, Erol Şener, Oğuz Taşdemir
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
Son dönem kalp yetersizliklerinin cerrahi tedavisinde gerek “bridging”, gerek “recovery”, gerekse “kalıcı” amaçlı mekanik dolaşım sistemlerinin kullanımı giderek önem kazanmaktadır. Donör organ eldesindeki yetersizlik nedeniyle kalp transplantasyonuna bridging amaçlı birçok sistem kullanılmaktadır. Ancak başarılı sonuçların eldesinde hasta ve cihaz seçimi önemli kriterler olmaya devam etmektedir. Hasta seçiminde, günümüz endikasyonları yanında hastanın kardiyak ve ekstrakardiyak durumu etkili olmaktadır. Cihaz seçiminde, hastanın kalp yetersizliği sendromunun klinik tablosuna en çok uygun olanı tercih edilmelidir. Son yıllarda Novacor SVDC, HeartMate LVAS, Thoratec VAD ve CardioWest TAH gibi iyi bilinen pulsatil sistemler yanında minyatürize aksiyel flow pompalarına yönelik ilgi giderek artmaktadır. Kalp yetersizliğindeki hastaların kalbine “kalp pili takılması” düşüncesi minyatürize kalp pompalarının kullanımıyla hem “reverse remodeling”, hem de “bridging” amaçları doğrultusunda gerçekleştirilebilir görünmektedir.
Keywords : Kalp transplantasyonu, mekanik dolaşım desteği
Viewed : 16011
Downloaded : 2873