ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sağ Atriyal Kitle: Miksoma
Birol Yamak, Altay Tandoğan, Feragat Uygur, *Alper Serçelik, Yuri Pya
Sani Konukoğlu Tıp Merkezi, Kalp Damar Cerrahisi Bölümü, Gaziantep
*Sani Konukoğlu Tıp Merkezi, Kardiyoloji Bölümü, Gaziantep
Kardiyak tümörlerin %70’i iyi huyludur ve bunlarında çoğunluğunu miksomalar oluşturur. Miksomaların %80-90’ı sol atriyumda daha az bir kısmıda sağ atriyumda yerleşir. Sağ atriyal miksomalar sol atriyal miksomalara göre daha solid yapıdadırlar ve daha fazla geniş tabanlı olmaya eğilimlidirler. Sol taraftakilere göre atriyum duvarına yada septuma daha geniş bir tabanla otururlar Bu olgu sunumunda öksürük yakınması ile başvuran ve yapılan tetkiklerinde sağ atriyal miksoma saptanan 46 yaşındaki bayan hasta sunulmaktadır.
Keywords : Sağ atriyal miksoma, kardiyak tümör
Viewed : 15298
Downloaded : 6360