ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aort Kapağının Nadir Görülen Bir Formu: Kuadroküspid Aort Kapağı
Abdullah Kemal Tuygun, *Nurgül Yurtseven, Aybanu Tuygun, Fikri Yapıcı, Atilla Kanca
Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
*Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
İzole dört yaprakçıklı (kuadriküspid) aort kapağı nadir görülen bir konjenital anamolidir. Sıklıkla herhangi bir semptom vermeden hastalar ileri yaşa kadar gelirler ve hastalığın tanısı genelde tesadüfi olarak yapılan ekokardiyografik, anjiyografik inceleme sırasında veya postmortem otopsi çalışmalarında konulur. Bazı vakalarda tanı ancak ameliyathanede konulabilir. Dört yaprakçıklı semilünar kapak daha sıklıkla pulmoner kapaklarda görülür ve genelde asemptomatik seyreder. Aort kapağını daha az tutar sıklıkla asemptomatiktir, ancak yetmezlik tablosu oluşturabilir.
Keywords : Aort kapağı, aort kapak replasmanı, konjenital anomali, kuadriküspid
Viewed : 13077
Downloaded : 3132