ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Albendazol Kullanımı Sonrası, Nadir Bir Komplikasyon: Kronik Granulamatöz İnflamasyon (Olgu Sunumu)
Ahmet Feridun Işık1, Metin Er1, İrfan Bayram2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Van
Akciğer hidatik kistleri halen ülkemiz için önemli bir sorun olarak durmaktadır. Tedavisinde öncelik cerrahi yöntemler kullanılırken, son 15 yılda benzimadazol karbamat grubu ilaçlar denenmektedir. Ancak bu tedavi, akciğerlerin dışarıya açık organlar olması nedeniyle tam kür sağlamayabilmektedir. Canlılığını yitiren kistler komplikasyonlara açık hale gelmektedir. Bunlar tekrarlayan enfeksiyon, apse, bronşektazi, hemoptizi ve ağır pnömoni olarak sayılabilir. Patoloji raporunda eşlik eden kronik kazeifiye granulamatöz iltihap bildirilmesi üzerine, akciğer hidatik kistlerinin ilaçla tedavisinin yol açabileceği komplikasyonları vurgulamak amacıyla olgumuzu paylaşmak istedik.
Keywords : Hidatik kist, albendazol, kronik granulamatöz inflamasyon
Viewed : 18801
Downloaded : 4471