ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Karotis Cisim Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşımlar
Vedat Erentuğ, Nilgün Ulusoy Bozbuğa, Başar Sareyyüpoğlu, Denyan Mansuroğlu, Arzu Antal, Kaan Kırali, Esat Akıncı, Cevat Yakut
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Karotis cisim tümörü embriyolojik nöral krestden gelişen nadir görülen bir tümördür. Malignite nadir olup, yavaş seyirli olmasına rağmen komşu vasküler ve nöral dokulara invazyon veya bası yapmaları nedeniyle erken tanı ve cerrahi tedavinin planlanması önemlidir. Kliniğimizde ameliyat edilen yaşları 33 ile 62 arasında değişen dört kadın olgu litaratür eşliğinde tartışıldı.
Keywords : Karotis cisim tümörü, paraganglioma, glomus karotikum tümörü, karotis arteri
Viewed : 30624
Downloaded : 3356