ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer Kanserinde Endovenöz Şant İle Vena Kava Superiorun Parsiyel Rezeksiyonu
Atilla Gürses, Okan Solak, Muzaffer Metin, *Alper Toker, Adnan Sayar, **Nur Solmazer
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
*İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
**Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği, İstanbul
Akciğer kanseri ve mediastinal tümörlerde superior vena kavanın (SVC) invazyonu; prognozun kötülüğü, rekonstrüksiyon için ideal greft materyalinin olmaması, SVC’nın klemplenmesinin fizyolojik sakıncaları, greft trombozu ve enfeksiyon riski nedeniyle cerrahi için kesin kontrendikasyon olarak belirtilmiştir. Bu yazıda tüm SVC’yi invaze eden akciğer kanserinde torakotami yolu ile akciğer rezeksiyonu ve intraperikardiyal endovenöz şant ile parsiyel SVC rezeksiyonu cerrahi girişimi tarif edilmektedir.
Keywords : Akciğer kanseri, vena kava superior, endovenöz şant
Viewed : 13204
Downloaded : 2367