ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bir Arada İzlenen Aort Koarktasyonu ve Mitral Kapak Hastalığının Tek Basamaklı Tedavisi
Levent Yılık, İbrahim Özsöyler, Şahin Bozok, Salih Kıvanç Bayatlı, Cengiz Özbek, Ali Gürbüz
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir
Aort koarktasyonu sıklıkla çocukluk çağında tanı konulan ve tedavisi yapılan bir hastalık olmasına karşın yetişkinlerde de görülebilir. Çok nadiren aort koarktasyonuna diğer kardiovasküler hastalıklar eşlik edebilir. Acil servise konjestif kalp yetmezliği ile başvuran, yapılan tetkikler sonucu aort koarktasyonu ve buna eşlik eden ciddi mitral darlığı saptanan hasta tek seansta acil olarak ameliyat edildi.
Keywords : Aort koarktasyonu, mitral darlığı, tek basamaklı operasyon
Viewed : 11109
Downloaded : 2258