ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Dev İnterkostal Arter Anevrizması
Abidin Cenk Erdal, Erdem Silistreli, Ünal Açıkel
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir
Düz göğüs filminde rastlantısal olarak teşhis edilen dev interkostal arter anevrizması sonrası magnetik rezonans inceleme ve anjiyografi gibi ileri tetkikler uyguladığımız lümen devamlılığı olmamasına rağmen asemptomatik aort koarktasyonu ve dev interkostal arter anevrizması olan bir vaka sunmaktayız.
Keywords : İnterkostal arter, anevrizma, koarktasyon
Viewed : 8771
Downloaded : 2047