ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Rutin Fallot Tetraloji Cerrahisinde Konduit Kullanımı Gerekli mi?
Yusuf Kenan Yalçınbaş, Ersin Erek, Tayyar Sarıoğlu
Acıbadem Bakırköy Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Departmanı, İstanbul
Viewed : 8940
Downloaded : 2417