ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Deneysel kafa travması sonrası gelişen akciğer hasarında, eritropoetin ve metilprednizolonun koruyucu etkisi
Erkan Yıldırım1, Kanat Özışık1, Pınar Özışık2, Mustafa Emir3, Engin Yıldırım4, Kamer Kılınç5
1Department of Thoracic Surgery, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara
2Departments of Neurosurgery Medicine Faculty of Hacettepe University, Ankara
3Department of Cardiovascular Surgery, Yüksek İhtisas Hospital, Ankara
4Department of Pharmacology, Medicine Faculty of Osmangazi University, Eskişehir
5Departments of Biochemistry, Medicine Faculty of Hacettepe University, Ankara
Amaç: Sıçanlarda kafa travması sonrası gelişen akciğer hasarında, eritropoetin ve metilprednizolonun akciğer lipid peroksidasyonu ve miyeloperoksidaz seviyesine etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Yetmiş altı adet 180-220 gr ağırlığında, dişi Wistar-Albino sıçan 10 gruba ayrıldı. Kafa travması oluşturmak için ağırlık düşürme yöntemi kullanıldı. Örnekler, hasar oluşturulduktan 24 saat sonra sol akciğerden alındı. Akciğer doku miyeloperoksidaz aktivitesi ve lipid peroksidasyon seviyeleri ölçüldü. Lipid peroksidasyon seviyelerindeki ve miyeloperoksidaz aktivitesindeki gruplar arası farklılıkları analiz etmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanıldı. Daha sonra, post-hoc karşılaştırma yapıldı.

Bulgular: Öncelikle, şiddetli travma grubunda lipid peroksidasyon seviyesi ve miyeloperoksidaz aktivitesi önemli ölçüde yüksek bulundu (p<0.05). İkincil olarak, metilprednizolon, orta travma grubunda lipid peroksidasyon seviyesini anlamlı ölçüde düşürüdü (p<0.05), buna karşın şiddetli travma grubunda eritropoietin daha üstündü (p<0.05). Son olarak, eritropoietin her iki travma grubunda da metilprednizolona göre daha etkin bir şekilde miyeloperoksidaz aktivitesini azalttı (p<0.05).

Sonuç:Eritropoietin, akciğer dokusunu polimorfonükleer lökosit infiltrasyonuna ve oksidatif hasara karşı etkili bir şekilde korumaktadır. Uygun donör akciğeri ve organ alıcılarında daha iyi sağkalım sağlamak için gerekli klinik çalışmalara yeterli veri transferi yapabilmek amacıyla, kafa travması/ ölümü modelinde akciğerin tedavisini daha da açıklığa kavuşturacak ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Keywords : Kafa travması/komplikasyon/fizyopatoloji; lipid peroksidasyonu; akciğer/metabolizma/patoloji; sıçan; erişkin respiratuvar distres sendromu/etyoloji/patoloji
Viewed : 10355
Downloaded : 2358