ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tanısı tesadüfen konulan asemptomatik doğuştan sol atriyal apendiks anevrizması
Işıl Yıldırım1, Murat Şahin1, Ahmet Aydın2, Mustafa Yılmaz2, Sema Özer1
1Departments of Pediatric Health and Diseases, Division of Pediatric Cardiology, Medical Faculty of Hacettepe University, Ankara, Turkey
2Departments of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Hacettepe University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8206
Sol atriyal apendiks anevrizması, nadir rastlanan bir kardiyak anomalidir. Doğuştan oluşabileceği gibi, enflamatuvar veya dejeneratif süreçlere sekonder edinsel olarak da gelişebilir. Potansiyel ölümcül aritmilere veya trombüs oluşumuna neden olabileceği için, tanı konulur konulmaz cerrahi tedavi gereklidir. Bu yazıda üç yaşında asemptomatik bir erkek çocukta saptanan doğuştan sol atriyal apendiks anevrizma olgusu sunuldu. Hasta anevrizmanın cerrahi eksizyonu ile başarılı bir şekilde tedavi edildi.
Keywords : Çocuk; doğuştan; sol atriyal anevrizma
Viewed : 8310
Downloaded : 2001