ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Karotis cisim tümörü eksizyonu ile ilişkili komplikasyonlar
Ali Kemal Gür1, Mehmet Coşkun Aykaç2, Mahmut Yarğı3, Esra Eker41
1Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey
2Department of Emergency Medicine, Medicine Faculty of Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Van Region Training and Research Hospital, Van, Turkey
4Department of Anesthesiology and Reanimation, Van Region Training and Research Hospital, Van, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.13614
Amaç: Bu çalışmada karotis cisim tümörü eksizyonları ile ilişkili komplikasyonlar ve sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2013 - Nisan 2016 tarihleri arasında karotis cisim tümörü ön tanısı ile toplam 29 hasta (2 erkek, 27 kadın; ort. yaş 55.2±4.4 yıl; dağılım 17-76 yıl) ameliyat edildi. Shamblin karotis cisim tümörü sınıflamasına göre, 12 hasta tip 1, 13 hasta tip 2 ve dört hasta tip 3 idi.

Bulgular: Başlıca semptomlar baş dönmesi, boyun bölgesinde ağrı, kulak çınlaması ve baş ağrısı idi. Bu semptomların en sık görüleni baş ağrısı idi. On hastada (%34.4) nörolojik ve cerrahi komplikasyonlar gelişti. Ameliyat edilen hastaların üçünde (%8.7) yutma güçlüğü, ikisinde (%6.8) fasiyal hemiparezi, ikisinde (%6.8) kanama, birinde (%3.4) hematom ile ilişkili solunum sıkıntısı, birinde (%3.4) sol hemiparezi ve birinde (%3.4) geçici bradikardi gelişti. Ekstübasyon sonrası kanama nedeniyle solunum sıkıntısı olan bir hasta tekrar ameliyata alındı. Fasiyal ve sol hemiparezili hastaların parezi durumları geçici idi. Yutma güçlüğü de, takip eden poliklinik kontrollerinde düzeldi. Hiçbir hastada kalıcı komplikasyon görülmedi.

Sonuç: Cerrahi eksizyonun en uygun tedavi seçeneği olduğu karotis cisim tümörlerinde ameliyat sonrası komplikasyonlar, dikkatli diseksiyonlar ve ekartasyonlar ile en aza indirgenebilir. Özellikle sinir koruyucu cerrahiye dikkat edilmelidir.

Keywords :
Viewed : 5748
Downloaded : 1067